Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9390 9498
Reposted fromjustadream justadream viacynamon cynamon
nicetoseeyou
9412 41c6
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacynamon cynamon
nicetoseeyou
5191 6540
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacynamon cynamon
Lipstick
Reposted fromweheartit weheartit viakoloryzacja koloryzacja
nicetoseeyou
4806 0beb
Reposted fromIriss Iriss viafoodislove foodislove
nicetoseeyou
3970 6b70
Reposted fromgdybam gdybam viamillys millys
1539 f20b
Reposted fromnameherhope nameherhope viacynamon cynamon
nicetoseeyou

Trzeba umieć czekać.
Wszystko w swoim czasie, nie?
Reposted fromunforgiving unforgiving viaucieknijmi ucieknijmi
nicetoseeyou
Słowa nie oddadzą tego ile waży strata
Kocham Cię najmocniej, zaraz wracam..
— Onar
Reposted fromte-quiero te-quiero viaucieknijmi ucieknijmi
nicetoseeyou
4423 155f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlie69 charlie69
nicetoseeyou
Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromflesz flesz viamillys millys
0405 8066 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacynamon cynamon
nicetoseeyou
7906 13b5
Reposted fromursa-major ursa-major viaeternalloveee eternalloveee
Untitled
Reposted fromweheartit weheartit viaeternalloveee eternalloveee
Makes me happy
Reposted fromweheartit weheartit viaeternalloveee eternalloveee
nicetoseeyou
0495 6861
Reposted fromretaliate retaliate viafoodislove foodislove
nicetoseeyou
2845 c740
^^
Reposted fromIriss Iriss viacharlie69 charlie69
nicetoseeyou
9906 6035
Reposted fromretaliate retaliate viacharlie69 charlie69
nicetoseeyou
Reposted fromweightless weightless viaindisputabel indisputabel
nicetoseeyou
7716 96fb
Reposted fromretaliate retaliate viaindisputabel indisputabel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl